banner_vertikalt203 banner_vertikalt208 banner_vertikalt202 banner_vertikalt210 banner_vertikalt211 banner_vertikalt209 banner_vertikalt212 banner_vertikalt205 banner_vertikalt204

BJUGN: Landets eneste testanlegg for vindkraft, selskapet VIVA på Valsneset i Bjugn, vil bygge nye testanlegg ute i sjøen. Det blir i så fall de første i sitt slag her i landet.

Chapdrive har gjennomført en vellykket felttest av sin unike turbinteknologi i VIVAs vindturbin på Valsneset i Bjugn. Nå skal teknologien settes på hardere prøver.

Chapdrives felttest ble gjennomført i en 225 kilowatts vindturbin, og selskapet utvikler nå en 900 kilowatts pilotturbin som skal bekrefte fordelene ved den spesielle Chapdrive-teknologien. Teknologien innebærer blant annet hydraulisk kraftoverføring, lavere toppvekt og en enklere installasjon enn ved tradisjonelle vindturbiner, noe som forventes å gi lavere kostnader pr produsert kilowattime. En emisjon har nylig gitt selskapet 30 millioner friske kroner til utvikling av teknologien. I tillegg har Enova stor tro på konseptet, og bidrar med 5,4 millioner til utvikling av den hye turbinen.

Artikkel fra Adresseavisen

Chapdrive webside 

VIVA as Testsenter for vindturbiner på Valsneset i Bjugn kommune blir offisielt åpnet onsdag 22. juni 2005, kl. 13.00 VIVA as ble etablert i 2000 og eies av, Norges Teknisk Naturvitenskaplige Universitet (NTNU), Institutt for energiteknikk (IFE), SINTEF Energiforskning (Sefas), Valsneset Industri og Energiselskap (VEI) og Qubator, med hver 20 % eierandel.
Teststasjonens viktigste funksjon er å bidra til utvikling av norsk vindkraftindusti og fungere som et laboratorium for forskning, utvikling og uttesting av ny teknologi. Potensialet for utbygging av vindkraft i Norge er meget stort, miljøhensyn tatt i betrakning. 20 TWh innen 2020 er realistisk og spesielt er vindmøller til havs interessant. Her gjenstår fortsatt mye forskningsarbeid, men flere norske bedrifer er i gang med utvikling av ny spennende teknologi som skal kunne takle de tøffe værforholdene langs norskekysten.

Den nye forskningsstasjonen for vindmølleteknologi ble åpnet på Valsneset i vindstille vær. Etter 30 år kunne tidligere ordfører Alf Nebb endelig se tegn på varig ak­tivitet på industriområdet som Bjugn trodde skulle gjøre kommunen rik på olje.
Nå er det arvtakeren Arnfinn Astad som satser på at Valsneset skal bli en suksess basert på forsk­ning på vind- og havbruksteknologi. Men norsk forskning har et stykke å gå, mener styreleder Per Finden i VIVA. Norges største test senter for vindmøller åpnet Dansk vindmøl­leindustri eksporterer for 20 milliarder kroner i året, mens Norge såvidt har begynt å produsere egne møller.Fortsatt må kraftselskapene i Midt-Norge hente nesten all kompetanse om drift og planlegging av vindparkene fra ut­landet. Dette vil VIVA gjøre noe med.

Trøndelags fjerde vindpark er et faktum etter at Enova-sjef Eli Arnstad foretok den offisielle åpningen av Valsneset vindmøllepark i Bjugn i går. Med hornmusikk og det hele stod Arnstad og energidirektør Leidulv Gagnat i Trønderenergi for åpningen av vindparken som vil produsere nok kraft til Bjugns befolkning, eller forsyne ti prosent av befolkningen på Fosen.
Valsneset har riktignok fra før en enslig vindmølle som forskningsbedriften Viva driver. Ordfører Arnfinn Astad (Ap) ser gjerne at Valsneset blir et senter for energi- og miljøforskning. Han sier til Adresseavisen at han ikke har noe imot at også forskning omkring vindmøller til havs blir lagt til Valsneset. For Bjugn kommune var dette en stor dag selv om vindparken er blant de minste i landet. Valsneset har i en årrekke vært et smertensbarn for kommunen der gjentatte forsøk på å skape virksomhet og arbeidsplasser, har mislykkes. Nå har de i hvert fall fått vindmølleparken selv om antall arbeidsplasser ikke blir all verden.

Enova gir 5,4 vindmillioner til selskapet Chapdrive. Pengene skal gå til et demonstrasjonsprosjekt som kan gjøre vindmøller betydelig billigere, enklere og mer driftssikre, ifølge en pressemelding fra Enova.
Billigere – Prosjektet er et viktig bidrag til kostnadsreduksjon for vindkraftutbygging og kan bidra til å utvikle markedet for fornybar kraftproduksjon i Norge på lang sikt, sier Kjell Olav Skjølsvik som er områdeleder for Ny Teknologi i Enova Lettere Chapdrive springer ut fra teknologimiljøet ved NTNU, og skal bygge et demonstrasjonsprosjekt for hydraulisk kraftoverføring i turbiner.

I sommer åpnet en ny teststasjon for vindkraft (VIVA) på Valsneset i Bjugn kommune utenfor Trondheim. Teststasjonens viktigste funksjon blir videreutvikling av norsk vindkraftindustri og å fungerer som laboratorium for forskning, utvikling og testing av ny teknologi. Forskningsturbinen som ble reist, er på 225 kW, og det er brukt betydelige summer på instrumentering, noe som gjør at alt som er av ytelse og belastninger kan måles. Målet for VIVA er å bli akreditert for slike målinger, og i framtida utføre oppdrag og tester på større turbiner for industrien.

Page 2 of 2