banner_vertikalt203 banner_vertikalt208 banner_vertikalt202 banner_vertikalt210 banner_vertikalt211 banner_vertikalt209 banner_vertikalt212 banner_vertikalt205 banner_vertikalt204

Energi- og miljøkomiteen på Valsneset

Stortingets energi- og miljøkomite var fredag 27. april på rundtur på Fosen og var innom VIVAs testsenter på Valsneset. Komiteen fikk en omvisning på området og fikk presentert betydningen av test og demonstrasjonsfasiliteter som et utviklingssteg mellom forskning og marked.

Komiteen fikk også se at det i tillegg til mange planer for vindparkutbygging i Midt-Norge også er mange spennende prosjekter på gang innen forskning og utvikling av ny teknologi for vindkraft.