banner_vertikalt203 banner_vertikalt208 banner_vertikalt202 banner_vertikalt210 banner_vertikalt211 banner_vertikalt209 banner_vertikalt212 banner_vertikalt205 banner_vertikalt204

Olje- og energiministeren besøker Valsneset

Olje og energiminister Ola Borten Moe benyttet kvinnedagen 8. mars til å besøke Valsneset sammen med jenter fra videregående skole for å vise frem mulighetene innen realfag og energisektoren.

 

På Valsneset fikk de en gjennomgang av det som skjer innen utbygging av fornybar energi og teknologiutvikling i MidtNorge fra Ingrid Vik i Trønderenergi, Trine Svendsen i NTE, og Camilla Jørås Larsen og Siri Omdal i Blaaster Wind Technologies.

Det ble formidlet et klart budskap om at det skjer mye spennende innen sektoren fremover og at det er både interessant og morsomt å jobbe med fornybar energi, og jentene fra videregående skole var tydelig interessert.

Besøket på Valsneset var en del av en rundtur og etter å ha vært inne i en av vindturbinene på området dro ministeren med følge videre med helikopter til Åsgard B plattformen.