banner_vertikalt203 banner_vertikalt208 banner_vertikalt202 banner_vertikalt210 banner_vertikalt211 banner_vertikalt209 banner_vertikalt212 banner_vertikalt205 banner_vertikalt204

Avtale med TrønderEnergi Kraft AS øker testkapasiteten

VIVA har sikret seg muligheten til å benytte TrønderEnergi Krafts anlegg på Titran på Frøya til testing av teknologi for vindturbiner. Anlegget består blant annet av en 400kW Vestas vindturbin som gir mulighet for skalatesting av teknologikomponenter for vindturbiner.

 I tillegg har NTNU en målestasjon for vind på området, bestående av fire master med 45 og 100 meters høyder.

Oljeselskaper har erklært Titran-området for godt egnet til måling av uforstyrret havvind. Den såkalte Norsok-standarden, som spesifiserer vindklimaet for design av offshorekonstruksjoner, er basert på målinger fra denne stasjonen.

Titran er dermed et godt utgangspunkt for utvikling og testing av teknologi for offshore vindturbiner.